Odnawialne źródła energii są dostępne na całym świecie i stale się regenerują. Są one tanimi źródłami energii w przeciwieństwie do coraz droższych i trudniej dostępnych paliw stałych.

Energia pochodząca z odnawialnych źródeł może być uzyskiwana na dowolnym terenie, dlatego nie wymaga budowy linii przesyłowych i redukuje straty związane z dystrybucją energii.

Co istotne, odnawialne źródła energii znajdują się na całym obszarze kraju, co niweluje problem importu paliw i przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego.

Odnawialne źródła energii zaspokajały w 2013 roku około 10% zapotrzebowania ludzkości na energię (a uwzględniającą dodatkowo ok. 9% użycia przez tradycyjne opalanie drewnem i innego typu biomasą, wskaźnik ten wyniósł około 19%). Od początku XXI wieku w sposób dynamiczny rosną światowe inwestycje w odnawialne źródła energii.

W zgodzie z naturą

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii jest szczególnie korzystne ze względów ekologicznych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2).

Korzystanie z energii odnawialnej pozwala nie tylko zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza, ale także uregulować stosunki wodne oraz zmniejszyć ilość innych odpadów wytwarzanych w procesie przetwarzania tradycyjnych surowców energetycznych.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przekłada się jednocześnie na wzrost atrakcyjności turystycznej i walorów przyrodniczych regionu.